<-- -->

ancient urkal noztalgi

det var bättre förr. def. bättre = sämre